DEADSTOCK-MATERIALE

Dette produktet er laget utelukkende av deadstock-materiale.

Deadstock-materiale er rester fra andre produksjoner eller ubrukte materialer funnet på lagrene til fabrikkene.

Dermed har det ikke blitt produsert noe nytt materiale for å lage dette produktet.

Det betyr at produktet kun vil være tilgjengelig i en begrenset mengde.

Les mer her.