Samfunnsansvar

Hos Markberg anerkjenner vi samfunnsansvaret vi har som bedrift. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle oss innenfor dette området.

Nedenfor kan du lese mer om noen av våre seneste tiltak.

Code of Conduct

Menneskerettigheter
Markberg støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter og i samarbeid med forretningspartnerne våre jobber vi kontinuerlig for at disse ikke blir krenket.

Arbeidsrettigheter
Markberg støtter og respekterer retten til organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger og avskaffelse av tvangs- og barnearbeid. I tillegg ønsker vi å eliminere alle former for diskriminering i arbeids- og ansettelsesforhold.

Miljø
Markberg støtter og respekterer en forsvarlig tilnærming til miljøutfordringer, initiativer for å fremme større miljøansvar og oppmuntrer utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.

Antikorrupsjon
Markberg støtter og respekterer at alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser, motarbeides.

Dyrevelferd
Markberg støtter og respekterer at skinn fra dyrearter som er truet og fredet ikke bruker i noen sammenheng. Markbergs produkter er laget av skinn som stammer fra matvareindustrien og er dermed et biprodukt.

Ønsker du å lese gjennom hele Markbergs Code of Conduct, kan denne utleveres ved å sende en henvendelse til oss på contact@markberg.com

Ansvarlighet

MER ENN BARE ET PRODUKT
Hos Markberg er vi bevisste på at ansvaret vårt strekker seg utover selve produktet, og at vi som bedrift har en forpliktelse til å ta hensyn og vise omtanke for både mennesker og miljø. Derfor jobber vi også kontinuerlig med å forbedre innvirkningen og innflytelsen vi har på vårt globale samfunn.

For oss er det avgjørende å designe og produsere produkter som kundene våre har glede av i mange år fremover, og dermed er en direkte motpol til «bruk og kast»-kulturen som preger samfunnet vårt og forbruksvanene våre.

Hvert enkelt produkt er laget som er kombinasjon av tidløst design og høy kvalitet, som kompromissløst er inkludert i hele prosessen. Vi stiller høye krav til oss selv – og dermed også samarbeidspartnerne våre, og vi har tatt noen helt bevisste valg. Det betyr at Markbergs produkter blir produsert hos et lite antall nøye utvalgte fabrikker, hvor vi personlig kan stå inne for både kvalitet og ordnede forhold.

Følgende er eksempler på valgene og holdningene våre:

Produkter

Vi bruker YKK-glidelåser i produkter, både utvendig og innvendig, for å sikre den høyeste kvaliteten – og dermed en lang levetid for produktet. Vi bruker også utelukkende bomullsfôr i alle veskene, da dette er mer slitesterkt enn de vanligste typene på markedet. Dette sikrer samtidig at produktene våre har lang levetid.

Alle produktene våre inneholder trykt batchinformasjon på etikettene, slik at vi til enhver tid kan spore det enkelte produkt tilbake i produksjonskjeden.
Vi bruker også utelukkende skinn som er biprodukter fra matvareindustrien og dermed ikke skinn fra truede og eksotiske dyrearter, som f.eks. krokodille og slange. Alle produktene med krokodille- eller slangemønster er laget av preget kuskinn.

Vi er i gang med å fase ut ekte pels, så det vil ikke lenger finnes i sortimentet vårt etter hvert. Vi jobber mot å implementere økologisk bomull i 100% av produktene våre.

Kjemi og Miljø

Vi er oppmerksomme på at produktene våre ikke inneholder forbudte kjemikalier, som f.eks. krom (VI). Vi har vårt eget testsystem for å sikre at restriksjonene i EUs kjemikalielovgivning REACH overholdes.

I tillegg har vi faset ut bruken av Silica geléposer, som absorberer fuktighet i emballasjen, og som er skadelig for både mennesker og miljøet. Markberg bruker kun Micro-Pak®, som er fri for skadelige kjemikalier og samtidig er et miljøvennlig og resirkulerbart alternativ.

Vi prøver å redusere forbruket vårt av pappesker og bruker derfor kassene som varene blir levert i fra fabrikken om igjen. Pappeskene som ikke kan brukes, blir sendt til gjenvinning på en ansvarlig måte. Det samme gjelder plastikk og annen emballasje.

Vi sørger også for at de produktene som ikke er salgbare via oppsirkulering, gjenbrukes av f.eks. lokale ungdomsklubber, slik at skinnet blir resirkulert til andre bruksmål.

Leverandører

Vi har valgt å kun samarbeide med få og nøye utvalgte fabrikker i Europa og Asia, som vi besøker minst én gang hvert år og personlig kan stå inne for.

Alle leverandørene har underskrevet og godkjent våre Code of Conduct, som er våre etiske regler og retningslinjer for våre samarbeid.