Personvernerklæring

  1. 1. Generelt

1.1 Denne policy om behandling av personopplysninger («Personvernerklæring») beskriver hvordan MARKBERG innsamler og behandler opplysninger om deg.

 

1.2 Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du avgir til oss eller som vi innsamler via MARKBERGs hjemmeside, www.markberg.no

 

1.3 Markberg er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Markberg kan skje via kontaktopplysninger oppgitt under pkt. 7.

 

 

  1. 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og rettgrunnslaget for behandlingen

2.1 Når du besøker www.markberg.no, innsamler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av www.markberg.no, f.eks. hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på www.markberg.no, din IP-adresse, inkludert din nettverkslokasjon, og informasjon om din datamaskin.

 

2.1.1 Formålet er å optimere brukeropplevelsen og www.markberg.no sin funksjon, i tillegg til å foreta målrettet markedsføring, som inkluderer retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser for å forbedre www.markberg.no i tillegg til å vise deg relevante tilbud.

 

2.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordnings art. 6, stk. 1, litra f.

 

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på www.markberg.no, innsamler vi de opplysningene som du selv avgir, som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, og leveringsønsker, i tillegg til opplysninger om den IP-adressen hvor bestillingen ble foretatt.

 

2.2.1 Formålet er at vi kan levere produkter du har bestilt og oppfylle vår avtale med deg, som inkluderer å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, som inkluderer bokføring og regnskap. Ved kjøp innsamles IP-adressen med det formål, og for å ivareta vår interesse i, å kunne forhindre svindel.

 

2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2.3 Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, innsamler vi opplysninger om ditt navn, e-postadresse og evt. mobilnummer.

 

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

 

2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

2.4 Når du melder deg inn i kundeklubben vår, blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, dine preferanser og interesser m.m. Utover navn, adresse og e-postadresse, velger du selv hvilke opplysninger du vil gi oss. Utover dette innsamler vi opplysninger gjennom ditt medlemskap om din bruk av kundeklubbens fordeler, konkurranser du deltar i m.m. Vi sammenligner disse opplysningene med andre opplysninger som vi har om deg, som inkluderer opplysninger om hva du har kjøpt og eventuelt returnert.

 

2.4.1 Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt, og å kunne levere og tilby deg fordeler som du mottar gjennom medlemskapet i kundeklubben, i tillegg til å ivareta våre interesser i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring.

 

2.4.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordnings art. 6, stk. 1, litra b og f. Du vil, ved registrering av medlemskap, bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 

 

  1. 3. Mottakere av personopplysninger

3.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer, ordrenummer og spesifikke leveringsønsker gis videre til UPS, PostNord, GLS, Bring eller en annen transportør, som foretar leveringen av de kjøpte varene til deg.

 

3.2 Opplysningene kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av www.markberg.no, og til utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring. Dette inkluderer retargeting, i tillegg til bedømmelse av vår virksomhet og våre produkter.

Disse virksomhetene er databehandlere under våre instrukser og behandler data som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle deres avtale med oss, og de er underlagt fortrolighet om disse opplysningene. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

 

3.3 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlernes sertifiseringer under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Personvernforordningens art. 45.

 

3.3.1 Kopi av Google LLC sin sertifisering kan man finne her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

3.3.2 Kopi av Facebook Inc. sin sertifisering kan man finne her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

 

  1. 4. Dine rettigheter

4.1 Med henblikk på å skape åpenhet omkring behandlingen av dine opplysninger skal vi som databehandlere opplyse deg om dine rettigheter.

 

4.2 Innsiktsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til å kunne be om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringene har, hvilke kategorier av personopplysninger vi har registrert og om eventuelle mottakere av opplysningene, i tillegg til hvor opplysningene kommer fra.

 

4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, så kan du sende en skriftlig forespørsel om dette til kundeservice@markberg.no. Du kan bli bedt om å dokumentere at du faktisk er den personen dom du utgir deg for å være.

 

4.3 Retten til retting

4.3.1 Du har rett til å få ukorrekte personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du oppdager at det er feil i de opplysningene som vi har registrert om deg, oppfordres du til å sende en skriftlig henvendelse til oss, slik at vi kan korrigere opplysningene.

 

4.3.2 Opplysningene som vi har innsamlet gjennom registrering i vår kundeklubb, har du selv mulighet til å korrigere ved å logge inn på din brukerprofil.

 

4.4 Retten til sletting

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse opplysninger om deg selv slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har andre rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen av dine data. I tilfeller hvor behandling av dine data fortsatt er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldene eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

 

4.5 Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

 

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

 

4.7. Retten til å protestere

4.7.1 Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår databehandling av dine personopplysninger men henblikk på direkte markedsføring, som inkluderer den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandlingen foretas på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. pkt. 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker at vi bruker dine personopplysninger til direkte markedsføring og profilering, må du slette dine informasjonskapsler.

 

4.7.2 Du har videre til enhver tid rett til, av årsaker som vedrører din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

 

4.8 Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, som inkluderer utsendelse av elektronisk kommunikasjon. (https://markberg.no/pages/kontakt)

 

4.9 Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å sende en skriftlig klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo angående vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også kontakte Datatilsynet på e-post postkasse@datatilsynet.no eller telefon 22 39 69 00.

 

Kontaktinfo til Datatilsynet i Danmark: Du kan også kontakte det danske Datatilsynet ved å sende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klage kan sendes på e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

 

  1. 5. Sletting av persondata

5.1 Opplysninger innsamlet om din bruk av www.markberg.no jfr. pkt. 2.1 slettes senest når du ikke har gjort bruk av www.markberg.no etter 1 år.

 

5.2 Opplysninger innsamlet i forbindelse med din registrering til vårt nyhetsbrev, blir slettet når ditt samtykke til å motta nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har annet grunnlag for behandling av disse opplysningene.

 

5.3 Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på www.markberg.no, jfr. pkt. 2.2, vil som utgangspunkt bli slettet 2 år etter utløpet av det kalenderåret som du gjennomførte et kjøp i. Opplysningene kan derimot bli lagret lengre tid dersom vi har et legitimt behov for å oppbevare dem lengre, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle krav fra bokføringsloven.

 

5.4 Opplysningene vi har innsamlet i forbindelse med din registrering og medlemskap av vår kundeklubb, jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) dersom du ikke har hatt oppdateringer eller interaksjoner i 1 år, b) dersom du avslutter ditt medlemskap til vår kundeklubb.

 

 

  1. 6. Sikkerhet

6.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre utilsiktet eller ulovlig tilintetgjørelse, tap, endring eller forringelse, i tillegg til å forhindre at data havner hos eller misbrukes av uvedkomne.

 

6.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å kunne utføre deres arbeid, har adgang til disse.

 

 

  1. 7. Kontaktopplysninger

7.1 Markberg ApS er dataansvarlig for de persondata som innsamles via www.markberg.no.

 

7.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernerklæringen, eller ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Markberg ApS,
Helge Nielsens Alle 7, 2B,
8723 Løsning

+47 815 03 058
kundeservice@markberg.no

 

 

  1. 8. Endringer i personvernerklæringen

8.1 Dersom vi foretar vesentlige endringer i Personvernerklæringen, vil du bli informert om dette neste gang du besøker www.markberg.no.

 

8.2 Hvis du har tilmeldt deg vår kundeklubb, vil du bli orientert om endringene i personvernerklæringen ved informasjon som sendes til din registrerte e-postadresse.

 

 

  1. 9. Versjoner

9.1 Dette er versjon 1 av Markberg ApS sin personverkerklæring datert 10.08.2020.