Visste du at mange av veskene fra Markberg er produsert uten å sløse noe av skinnet?

HVA BETYR ZERO WASTE?

Som pioner har Markberg oppnådd zero waste i skinnproduksjonen gjennom et dedikert arbeid ved å benytte seg av restmaterialet, som skjæres av i normal produksjon, til diverse andre formål.

Mange av skinnveskene fra Markberg, i tillegg til annet tilbehør, produseres uten å sløse noe av skinnet. Å kaste skinnet som er til overs, som skjæres fra i produksjonen, er ikke bare sløsing av ressurser, men det risikerer også å ende opp som søppel på søppelfyllinger.

Det ligger dypt i Markbergs DNA å jobbe med ansvarlighet på alle nivåer og derfor et vårt zero waste-konsept et viktig steg for å sikre mest mulig bærekraftige produkter. Gjennom zero waste oppnår vi en mer ansvarlig skinnproduksjon, da vi kun bruker ressurser på å produsere materialer som utnyttes for fullt.

ZERO WASTE-KONSEPTET SIKRER ARBEIDSPLASSER

I tillegg til ressursoptimalisering har Markbergs zero waste-konsept en stor fordel ved at fabrikkene kan utnytte tid mellom de vanlige produksjonsordrene til å stabilisere arbeidsflyten og dermed sikre at fabrikkarbeiderne alltid er ansatt.

I India, hvor veskene våre produseres, er det ofte kun ett familiemedlem som forsørger resten av familien. Det er derfor viktig at vi unngår perioder hvor det ikke er nok arbeid til alle på fabrikkene, da det har store personlige konsekvenser for familier som utsettes for sesongsvingninger på fabrikkene.
Gjennom kontinuerlig bearbeiding av de små skinnrestene, som for eksempel brukes til produkter som går under Markberg Upcycled, vil vi hele tiden kunne utnytte mer stille og rolige perioder på fabrikkene og dermed holde alle ansatte sysselsatt gjennom hele året.

MARKBERG ZERO WASTE SKINN I PRAKSIS:

I Markbergs zero waste-konsept gjennomgår alt restmaterialet i skinnproduksjonen i en rekke steg:

- Først brukes større skinnrester til mindre produkter som lommebøker og nøkkelringer.

- Deretter brukes mindre stykker skinnrester til oppsirkulerte produkter produsert som lappevesker - kolleksjonen Markberg Upcycled ankommer snart både fysiske butikker og nettbutikken!

- Til slutt støpes de minste restene til skinnplater, som brukes på innsiden av veskene for å forsterke forskjellige elementer i veskene.