Bella lammeskinnsvotter er produsert utelukkende av restmaterialer fra andre produksjoner – også kalt «deadstock»-materialer. Det betyr at vi ikke har produsert nye materialer til denne modellen, men har kun brukt rester fra fabrikkenes lager. I praksis betyr det at det er en grense på antallet som kan produseres i hver farge – og hvilke farger som kan tilbys hvert år. Når restene i den enkelte fargen er brukt opp, kan det derfor ikke produseres mer i den samme fargen.

En del av bærekraftige tiltak

Restmaterialer betyr ikke dårlig kvalitet – tvert imot! Når fabrikkene produserer varer av svært høy kvalitet, vil de som oftest sikre at det er nok materiale til å fullføre ordrene, og dermed har de ofte ekstra materiale på lager. Det overflødige materialet finnes i mindre mengder og anses som «rester» - og i verste fall avfall. Vi kjøper opp disse restene og produserer votter av det. På denne måten sørger vi for at materialet ikke kastes.

Bella lammeskinnsvotter er utviklet som en del av Markbergs bærekraftige tiltak.

Se Bella lammeskinnsvotter her