Markberg er medlem av Leather Working Group (LWG), som er en ideell organisasjon aom jobber målrettet for å redusere miljøbelastningen skinnindustrien har.

Målet til Markberg er at alle garveriene vi samarbeider med skal være medlemmer av LWG innen 2022 og som minimum har bronsestatus.

Vi forventer å nå dette målet for 80% av skinnet vårt allerede i 2021.

Les mer om LWG her: www.leatherworkinggroup.com