LWG-SERTIFISERT

Skinnet er garvet på et garveri som er sertifisert av Leather Working Group (LWG).

Leather Working Group jobber med sikring av miljøforhold i skinnindustrien, som blant annet inkluderer håndtering av avløpsvann, energiforbruk, CO2-utledning m.m.

Les mer her.