UPCYCLED SKINN

Dette produktet er laget utelukkende av restmaterialer fra andre skinnprodukter, noe som også kalles «scrap leather». Dette er skinnrester som er kuttet av under vanlig produksjon og som vanligvis anses som avfall.

Når restene upcycles, sikrer vi at det ikke sløses med noen ressurser. Dette jevner også ut sesongbaserte svingninger i arbeid hos fabrikkene, noe som også sikrer jobb til arbeiderne året rundt.

Upcyclede produkter er en del av Markberg sitt zero waste-konsept.

Les mer her.